Giới thiệu về GAIA Group Việt Nam

GAIA cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp về Nhà đẹp, Bất động sản và Hàng tiêu dùng.

Nhà đẹp

GAIA Home cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói, chuyên nghiệp từ Tư vấn đầu tư, Thiết kế và Thi công hoàn thiện.

Bất động sản

GAIA Land cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp về Bất động sản.

Hàng tiêu dùng

AnyMart cung cấp cho khách hàng những Sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống với chất lượng cao.